MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put u zemlji dostupan u „Adžibadem Sistini“. Moćni signal magnetnog polja i veći komfor omogućuju brojne prednosti za pacijenta i lekara u poređenju sa standardnim MRI 1.5 Tesla.

Magnetna rezonanca je aparat koji ne koristi jonizirajuće zračenje za razliku od drugih aparata. Predstavlja metod koji u procesu kreacije slike koristi magnetno polje. Samim tim što koristi magnetno polje, ne postoje nikakvi štetni uticaji na pacijenta i njegovo zdravlje.

Skraćeno vreme snimanja

Sa MRI 3 tesla vreme snimanja je smanjeno za 30% u poređenju sa MRI 1.5 Tesla. Za samo jedan sekund mogu se dobiti 20-30 slika mozga, jetre, srca, bubrega i drugih unutrašnjih organa. U samo dva minuta MRI 3 Tesla proizvеdе više od dve hiljade slika pomoću kojih se procenjuje funkcija organa. Istovremeno, duplo veća snaga magnetnog polja omogućuje precizan prikaz unutrašnjih struktura i organa, kao i detekciju promena koje su nevidljive sa MRI 1.5 Tesla.

Tih i udoban

Tehnologija Silent scan koja je ugrađena u aprat, drastično reducira buku prilikom snimanja u poređenju sa MRI 1.5 Tesla. U određenim sekvencama prilikom snimanja glave, kičme i mišićnih struktura, aparat je kompletno bešuman. Povećani komfor pacijenta za vreme snimanja je omogućen širim cilindrom za 70 cm. Komfor je nadopunjen i širim stolom za snimanje koji podnosi veću težinu, do 250 kilograma.

Skrining celog tela samo jednim snimanjem (Total body MRI 3Т)

Sken celog tela se može uraditi jedino apratom za magnetnu rezonancu koji poseduje moć od 3 Tesla. Snimanje se sastoji od 5 delova, podeljenа prema sistemima i organima, a moguće je zahvaljući specifičnim programom ugrađenim u aparatu. Zahvaljujući tome, dobija se slika celog tela za manje od jednog sata. Usluga „Total body MRI 3Т“ upotrebljava se od strane svetskih medicinskih centara kao najefikasniji check-up metod za ranu dijagnozu, kao i za procenu stanja svih organa i sistema, uključujući i krvne sudove. MRI 3 Tesla omogućuje prikaz krvnih sudova bez upotrebe kontrastnog sredstva.

*Sva snimanja na novom aparatu za magnetnu rezonancu 3 Tesla su sa promotivnim popustom od 20% do početka meseca marta.

Контакт Аџибадем СистинаЗакажи преглед, термин

 Acibadem Sistina Fotogalerija

Sportski Sponzorstva

Mobilne Aplikacije

Online Library