fbpx
Specijalizovani centri

Kardiovaskularni centar

Kardiovaskularni centar u „Adžibadem Sistini“ je najmoderniji centar u regionu, lider u dijagnozi i tretmanu vaskularnih bolesti i bolesti srca. Tretman u našem centru je sa najsavremnijom tehnologijom i protokolima lečenja, a sprovodi ga tim vrhunskih kardiovaskularnih specijalista koji su priznati u celom regionu. Tretman u Kardiovaskularnom centru Kliničke bolnice „Adžibadem Sistina“ je zaokružen mogućnošću za rehabilitaciju pacijenata čime se postiže poboljšanje kondicione sposobnosti, posebno nakon izvršene kardiohirurške intervencije. Stručni medicinski tim priprema poseban plan za rehabilitaciju za svakog pacijenta, koji uključuje odgovarajuće dozirane rehabilitacione procedure (sistem vežbi), u zavisnosti od njegove dijagnoze i zdravstvenog stanja.

KARDIOLOGIJA

Kardiološki tima „Adžibadem Sistine“ je sastavljen od interventnih kardiologa, neinvazivnih kardiologa i elektrofiziologa, čime su obuhvaćena sva tri segmenta kardiološke problematike. Naš iskusni tim u svakodnevnom radu promoviše mere za kontrolu rizik faktora, kao efikasan način za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja.

• Kompletno ispitivanje arterija i vena u celom telu
• Kompletno ispitivanje srca (EHO na srcu, Koronarni stres test, Holter za ritam i krvni pritisak)
• Kompjuterska tomografija za ispitivanje krvnih sudova srca
• Angiografije i postavljanje stentova (Bare metal stent; Drug eluting stent)
• Ispitivanje nepravilnog srčanog rada i njegovo lečenje
• Postavljanje svih vrsta pejsmejkera

Koronarna jedinica i intenzivna nega

Koronarna jedinica i intenzivna nega u „Adžibadem sistini“ raspolažu sa 6 kreveta sa mogućnošću za kompletan monitoring, intenzivno lečenje, podršku i negu kritično bolesnih pacijenata. Omogućuje 24-časovni invazivni i neinvazivni monitoring kardioloških, internističkih i neuroloških pacijenata.

KARDIOHIRURGIJA

Odeljenje za Kardiohirurgiju „Sv. Ilija“ predvođeno od strane eminentnog prof. d-r Aleksandar Nikolokj, koncipirano je prema najsavrmenijim svetskim standardima i nudi profesionalni pristup u nezi pacijenata. Uspeh u dosadašnjem radu zasniva se na kontinuiranom ulaganju u edukaciju tima, nesebičnom timskom pristupu, nadopunjenim sa najsavremenijom opremom i aparaturom uz pomoć koje je tim u stanju da izvodi inovativne i najkomplikovanije zahvate.

Intervencije

Odeljenje izvodi celokupan spektar kardiohirurških zahvata, od najrutnskih do najkompleksnijih proedura na otvorenom srcu. Posebni akcenat je stavljen na minimalno invazivnu hirurgiju koja se izvodi rutinski. Tim je obučen da izvodi i najkomplikovanije i najteže zahvate, pri čemu je stopa smrtnosti izuzetno niska i na nivou je referentnih svetskih kardiohirurških centrara.

• Minimalno invazivna hirurgija
• Najsavremenija Jedinica za intenzivnu negu
• Kompletna hirurgija na aorti
• Koronarni baj-pas isključivo sa arterijama
• Rekonstrukcija zaliska
• Tretman aortne disekcije i aneurizme

Kardiohirurška intenzivna nega

Raspolaže sa najsavremenijom opremom za reanimaciju i intenzivno lečenje i omogućuje tretman i negu svih teško obolelih pacijenata, kako u ranom postoperativnom periodu, tako i za one sa hroničnim oboljenjima. Ekipa sastavljena od vrhunskih eksperta iz oblasti intenzivnog lečenja omogućuje zdravstvenu zaštitu prema svetskim standardima i protokolima sa ciljem da se poboljša opšte stanje pacijanata i da u što kraćem roku budu prebačeni na stacionarno odeljenje.

VASKULARNA HIRURGIJA

Odeljenje za Vaskularnu hirurgiju, opremljeno je sa najsavremenijom tehnologijom i omogućuje brzu dijagnostiku svih bolesti na arterijama i venama u celom telu. Timski pristup za vreme predoperativnih priprema, sam čin operacije i postoperativno praćenje, odvijaju se u uslovima najsavremenije tehnološki opremljenim halama i intenzivnoj nezi. Multidisciplinarni pristup tima iskusnih dijagnostičara (rendgenologa, kardiologa), anesteziloga, medicinskih sestri i fizioterapeuta,daje odlične postoperativne rezultate u lečenju pacijenata kod kojih su izvedene ozbiljne i komplikovane operacije. Na čelu tima eksperta je d-r Mitko Karađozov, iskusni vaskularni hirurg koji radi u ovoj oblasti od 1980 godine i kroz čije ruke je prošlo na hiljade operacija aorta i vena.

• Otvorena endarterktomija (otvoreno hirurško čišćenje arterija po dužini)
• Bajpas hirurgija na perifernim krvnim suodovima, stomačnoj aorti, karličnoj arteriji, nadkoleničnim i podkoleničnim krvnim sudovima
• Rekonstrukcija bubrežnih krvnih sudova
• Rekonstrukcija arterija na vratu i rukama
• Hirurški tretman aneurizmatskih proširenja na svim arterijama van luka aorte
• Laserska i klasična operacija proširenih vena na donjim ekstremitetima
• Rešavanje urođenih arterio-venskih malformacija krvnih sudova
• Postavljanje fistula kod pacijenata na dijalizi
• Postavljanje katetara za hemoterapiju kod onkoloških pacijenata
• Tretman dijabetičnog stopala kod dijabetičara