fbpx
Specijalizovani centri

Centar za onkologiju i radioterapiju

Centar za onkologiju i radioterapiju u „Adžibadem Sistini“ omogućuje tretman malignih bolesti po svetskim standardima, uz stručni kadar i savremenu tehnologiju. Na jednom mestu pacijenti mogu dobiti kompletnu uslugu, poćevši od programa za preventivne preglede, preko dijagnoze sa najsavremenijom tehnologijom, do tretmana prema svetskim protokolima. U centru pacijenti imaju mogućnost da koriste najsavremenije dijagnostičke procedure, među kojima je i PET-KT ispitivanje.

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP

U Centru za onkologiju i radioterapiju funkcioniše onkološki konzilijum sačinjen od doktora specijalista iz različitih oblasti koji rade zajedno kako bi ponudili najbolje opcije za tretman pacijentima. Protokoli za tretman svakog pacijenta sa kancerom u Adžibadem Sistini se donose od strane tima iskusnih specijalista. Tretman se planira i prati se proces lečenja. U isto vreme, posebna pažnja je posvećena ka smanjivanju neželjenih efekata od terapije, kao i povećanju nivoa energije i snage pacijenta kako bi lakše prošao kroz proces lečenja.

USLUGE CENTRA

PREVENTIVNI CHECK UP PREGLEDI

U okviru „Adžibadem Sistine“ otvoreno je prvo Odeljenje za preventivne preglede – Check up, gde lekari specijalisti procenjuju individualne karakteristike pacijenta, rizike, porodična oboljenja i faktore okoline. U zavisnosti od procene, preporučuju se i sprovode odgovarajući skrining programi za pacijente. Preventivni pregledi omogućuju detekciju kancera u ranoj fazi, kada bolest nema simptome.

DIJAGNOZA I TRETMAN MODERNOM TEHNOLOGIJOM

Centar za onkologiju i radioterapiju u „Adžibadem Sistini“ obezbeđuje dijagnozu i tretman najsavremenijom tehnologijom i infrastrukturom prema svetskim standardima.

TEHNOLOGIJA ZA DIJAGNOZU

MRI (3 Tesla): koristi se kako bi se dobile brze i kvalitetne fotografije celog tela. Pomoću MRI se dobija jasna slika mekih tkiva, putem velikog broja fotografija iz više uglova. Koristi se za dijagnozu tumora na mozgu, koštanih tumora, sarkoma na mekim tkivima, kao i tumora na kičmenom mozgu. MRI 3 Tesla dostupan od novembra 2016.
PET/CT: najefikasnija tehnika za snimanje koja se koristi za postavljanje dijagnoze, za određivanje stadijuma bolesti, za procenu efekata terapije za kancer, a ista pomaže i prilikom planiranja radioterapije i hemoterapije kod većinu karcinoma. Prilikom samog snimanja, određuje se tačna lokacija kancera, a utvrđuje se i koliko je kancer proširen.
CT (128 slice): uz pomoć X zraka, omogućuje prikaz unutrašnjosti tela. Ova tehnologija se koristi za vizelizaciju mekog tkiva, kosti i organa.
SPECT gama kamera: višenamenska SPECT kamera sa dva detektora omogućuje izvođenje široke palete nuklearno medicinskih dijagnostičkih isleđivanja.

NUKLEARNA MEDICINA I PET/KT

U delu nuklearne medicine, dostupne su usluge za dijagnozu i tretman kancera, upotrebom PET/KT i gama kamere. Odeljenje raspolaže sa jednokrevetnim apartmanom za tretman pacijenata sa radioaktivnim izotopima, koji je specijalno dizajniran za maksimalnu zaštitu pacijenta, personala i okoline. U njemu se administrira radiojodna terapija kod pacijenta sa odgovarajućom indikacijom, kao i palijativna terapija kod metastatske koštane boli.

ONKOLOŠKA HIRURGIJA

Hirurgija ima ogromnu ulogu u postavljanju dijagnoze, kao i u tretmanu kancera. Onkološke hirurške intervencije se izvode od strane specijalizovanih hirurga iz svih oblasti hirurgije: abdominalna, torakalna, urologija, ortopedija i traumatologija, heurohirurgija, plastična hirurgija, ginekologija i ORL.

PATOHISTOLOGIJA

Laboratorija za patohistologiju u „Adžibadem Sistini“ je lider u regionu u uvođenju najnovijih metoda za ispitivanje. Laboratorija je u stalnom kontaktu sa radom ostalih odeljenja u bolnici, čime se omogućuje multidisciplinarni pristup u dijagnosticiranju malignih bolesti i određivanje stadijuma bolesti.

MEDICINSKA ONKOLOGIJA

Svaki stadijum malignog zaboljenja je predmet medicinske onkologije. Tretman pacijenata je planiran multidisciplinarno i zasniva se na medicini baziranoj na dokazima. Onkološki tretman sproveden u Centru za onkologiju i radioterapiju od strane našeg stručnog tima podrazumeva aplikaciju lekova intravenski ili oralno (hemoterapija, hormonoterapija, imunoterapija, ciljana ili biološka terapija)

RADIOTERAPIJA

U ovom segmentu u Centru za onkologiju i radioterapiju dostupna su dva tipa lečenja: radioterapija i radiohirurgija. Napredna tehnologija koju koristimo u radioterapiji, omogućuje da se kancerogeno tkivo uništi pomoću visokih doza zračenja a da se u isto vreme zaštiti zdravo tkivo. Radiohirurgija je deo radioterapije i uz njenu pomoć se tretiraju tumori, najčešće u mozgu , koji se ne mogu ukloniti hirurški. Prvi put u regionu, ovaj tip zračne terapije je prisutan u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ u vidu najmoćnijeg i najbezbednijeg akceleratora TRILOGY.

TEHNOLOGIJA ZA TRETMAN

TRILOGY: linearni akcelerator za preciznu zračnu terapiju tumora, sa malim volumenom koji u isto vreme obezbeđuje maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva. Koristi se za upešno lečenje svih solidnih tumora, kao i za određena hematološka zaboljenja kao što su limfomi. Posebno ima uspeha u tretmanu kancera na plućima, jetri i dojci, gde je neophodan respiratorni monitoring. Za vreme tretmana TRILOGY može menjati poziciju i zračiti tumor iz više uglova. Menjanjem ugla zračenje kompletno obuhvata deo koji se zrači, a štiti se zdravo tkivo.