fbpx
Specijalizovani centri

Centar za asistiranu reprodukciju IVF

Centar za asistiranu reprodukciju „Mala Bogorodica“ je pionir u implementaciji asistiranih reproduktivnih tehnika (ART) u Makedoniji. Tim koj uliva poverenje kod budućih roditelja je sastavljen od vrhunskih profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti asistirane reprodukcije. Maksimalna posvećenost, individualni pristup pacijentima i izbor najodgovarajuće metode lečenja – to je formula koja nam donosi uspešne rezultate.

Naše ambicije su konstantno ulaganje u brizi o pacijentima i razumevanju njihovih potreba. Svesni poverenja koje dobijamo od strane pacijenta, svakodnevno učimo i nadograđujemo se sa ciljem da opravdamo činjenicu koja govori da je „Adžibadem Sistina“ uvek prvi izbor za vaše zdravlje. Danas, centar za asistiranu reprodukciju se ponosi sa visokim procentom uspešno realizovanih ciklusa (više od 9000) i zdravih živorođenih beba (više od 3000).

Naš imperativ su visokosofisticirane reproduktivne tehnike koje su svetski priznate. Naš tim je prvi put u Makedoniji realizovao PISCI metodu (tehniku koja je ozbiljno povećala procenat trudnoće i smanjila procenat spontanih abortusa). Upotreba PISCI metode u našem centru nudi mogućnost da se izabere odgovarajući spermatozoid, tj. omogućava izbor zrelih spermatozoida bez oštećenja DNK molekula, a time su šanse za hromozomatska narušavanja svedene na minimum.

Vitrifikacija jajnih ćelija

U centru za asistiranu reprodukciju uveli smo i vitrifikaciju – najnoviju metodu za brzo zamrzavanje embriona i jajnih ćelija.

Donacija jajnih ćelija i spermatozoida

Makedonsko zakonodavstvo dozvoljava donatorstvo jajnih ćelija i spermatozoida. Centar za asistiranu reprodukciju beleži višegodišnje iskustvo u oblasti donatorskog programa. Asistirane reproduktivne tehnike sa donatorskim spermatozoidima predlažu se parovima kod kojih je dijagnosticiran apsolutni muški sterilitet (azoospermija) i kada postoji rizik od genetsko prenosivih bolesti na buduća pokoljenja. Koristimo donatorski materijal iz najrenomiranije banke za spermu u Evropi, sa kojom smo uspostavili najviši nivo saradnje.