fbpx

Sa 4K i 3D-tehnologijom do bezbednijih i uspešnijih intervencija

26.09.2018

Brži oporavak, manje boli, skraćeno vreme hospitalizacije, brži povratak svakodnevnom životu i poslu, kao i bolji rezultati u poređenju sa klasičnim hirurškim metodama su ključne prednosti laparoskopske abdominalne hirurgije“, kaže prof. d-r Vladimir Dimov, jedan od najpoznatijih eksperta za laparoskopsku hirurgiju u Evropi“

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ je uvela novu vrhunsku tehnologiju za izvođenje najsloženijih laparoskopskih operacija u abdominalnoj hirurgiji. Najnovija endoskopska i laparoskopska 4K i 3D-tehnologija se upotrebljava u svakodnevnom izvođenju laparoskopskih intervencija u najpoznatijim centrima u svetu, a od sada će biti na raspolaganju i domaćim pacijentima i pacijentima iz regiona. „Adžibadem Sistina“ je prva bolnica u makedonskom zdravstvu koja je investirala u ovu najnoviju endoskopsku i laparoskopsku tehnologiju.

Nova oprema je zadnja generacija laparoskopske tehnologije, sa kojom hirurzi dobijaju jasan i detaljan prikaz operativnog polja, koji je mnogo bolji nego kod svih prethodnih tehnologija, čime se garantuje maksimalna bezbednost za pacijenta i uspeh intervencija.

„4K tehnologija omogućuje četirikratno bolju rezoluciju i kvalitet snimaka od standardne HD (high definition) opreme. To znači da se operativno polje vidi mnogo jasnije, čime se dobija visokokvalitetni prikaz unutrašnjih organa, čak i najsitnijih struktura, kao što su nervi i krvni sudovi. I najmanja krvarenja, koja su jedva vidljiva golim okom, sa novom tehnologijom su jasno vidljiva, tako što se intervencije izvode potpuno bezkrvno. Sposobnost za snimanje i prikazivanje u 3D-u ili tridimenzinalnoj tehnici, omogućuje nam realnu dubinu operativnog polja i pomaže hirurzima da se lakše orijentišu sa instrumentima za vreme intervencije“, kaže prof. d-r Vladimir Dimov sa Odeljenja za digestivnu hirurgiju u Kliničkoj bolnici, koji važi za jednog od pionira laparoskopske abdominalne hirurgije i koji je jedan od najpoznatijih eksperta za laparoskopsku hirurgiju u Evropi.

Sa novom opremom „Adžibadem Sistina“ je postala jedina bolnica u ovom momentu u državi koja obezbeđuje najbolje uslove za bezbednu, efikasnu i savremenu laparoskopsku digestivnu hirurgiju.

„Laparoskopska operacija zahteva veliko iskustvo hirurga i tima koji je izvodi. Međutim, istovremeno, neophodna je i besprekorna aparatura i tehnologija za prikaz stomačne šupljine. Ispunjavanjem ova dva uslova – iskustvo i tehnika, svaku ili skoro svaku klasičnu operaciju je moguće izvesti i laparoskopskim putem. Sa svakom od primenjenih procedura, benefiti vezani za kvalitet života pacijenta su višekratni. Jedan od takvih primera je svakako primena laparoskopske hirurgije u tretmanu tumora i ostalih oboljenja na debelom crevu i rektumu. Pored svih poznatih prednosti, ona omogućuje da se drastično smanji broj pacijenata koji su nakon operacije prinuđeni da žive sa anus preterom ili torbicom. Time, osim prevazilaženja bolesti, omogućuje se i znatno bolji kvalitet života pacijenata, što je osobito važno za pacijente i za njihove porodice“, naglasio je prof. d-r Dimov.

Brzi oporavak, skraćeno vreme hospitalizacije, manje boli i bolji rezultati u poređenju sa klasičnim hirurškim metodama su ključne prednosti laparoskopske abdominalne hirurgije. Laparoskopska hirurgija danas spada u rutinske procedure u svim referentnim hirurškim centrima u svetu. Ova hirurgija je zlatni standard u tretmanu velikog broja abdominalnih zaboljenja i stanja, najviše zbog činjenice da daje mnogo bolje rezultate u lečenju, u odnosu na klasičnu hirurgiju.