fbpx

Tahsin Đunej

Zamenik – generalni direktor (Regionalno poslovanje)
Član Odbora Direktora

G-din Tahsin Đunej je diplomirao 1989 godine na Tehničkom univerzitetu u Turskoj (Middle East Technical University), odsek Javna administracija. U periodu od 1997 do 1999 godine je završio magistarske studije na Londonskom univerzitetu (City University London), na katedri za Statističke nauke i statistiku. Njegova magistarska teza je „Modeliranje penzijskog sistema u Turskoj“.

G-din Đunej je karijeru započeo kao asistent-inspektor u Agenciji za socijalnu zaštitu 1990 godine. Kasnije, 1993. bio je unapređen u inspektora, 2000. u rukovodioca Odeljenja za finansije i statistiku, 2005. je postao podpresednik a zatim i zamenik-predsednika, da bi 2007 godine bio imenovan za pozamenika-predsednika Upravnog odbora agencije.

Godine 2008. g-din Tahsin Đunej je postao deo Zdravstvene grupacije „Adžibadem“ na poziciji direktora za planiranje i razvoj biznisa. Od 2013. zamenik je generalnog direktora.