fbpx

Mehmet Ali AYDINLAR

Zamenik predsednika Odbora direktora

Mehmet Ali Ajdinlar je predsednik i glavni izvršni direktor Zdravstvene grupacije „Adžibadem“, kao i predsednik Upravnog odbrora Grupacije „Adžibadem“. On je, takođe, predsednik Borda poverilaca Univerziteta „Adžibadem“, član Borda direktora „Integrated Healtcare Holdings“ Malezija, odnosno druge najveće zdravstvene grupacije u svetu, kao i njene podružnice „Parkwaz Pantai Limited“ u Singapuru. Predsednik je Turske Asocijacije akrediovanih bolnica.

Memet Ali Ajdinlar, lincencirani računovođa koji je zatim postao preduzetnik, od uvek je bio priznat po velikom iskustvu u menadžmentu i angažovanju u zdravstvenom sektoru, od otvaranja prve Adžibadem institucije, odnosno male opštinske bolnice u Istanbulu, 1991 godine.

U 2006 godini, u anketimagazina „Ekonomist“ dobija tutulu „Preduzetnik godine“ i titulu „Ivršni direktor godine“ dodeljene od strane lista Dija (Dünya) i Škole za biznis i administraciju Univerziteta u Istanbulu.On je, takođe, od strane Turske zdravstvene organizacije volontera počašćen titulom „Osoba koja ima najveći doprinos u razvoju zdravstvenog sektora“. Gospodin Ajdinlar je dobitnik i „Nagrade za značajne usluge od strane nacionalne skupštine Turske“ u 2010 godini. Pre izvesnog vremena njegov filantropski stav potvrdio je i magazin Kapital, proglasivši ga za biznismena sa najvećim brojem donacija u dobrotvornim svrhama, u poslenjih 10 godina.