fbpx

Upravni odbor

Mehmet Ali AYDINLAR

Predsednik Odbora direktora

Predsednik odbora direktora ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Jordan KAMCEV

Član Odbora direktora

Antoniјe Marinoski

Član Odbora direktora

Tahsin ĐUNEJ

Član Odbora direktora

Glavni izvršni direktor ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Menadžment

Gün Günsoy

Glavni izvršni direktor

Elena SMILEVSKA

Finansijski direktor

D-R ŽARKO HRISTOVSKI

Medicinski direktor

Elif AKAN

Zamenik izvršni direktor

Biljana DILEVSKA

Glavna sestra

Valentina DIMOVSKA

Direktor za tehničku logistiku

Aleksandra DESPOTOVSKA

Direktor za usluge pacijenata

Natasha Savova

Direktor za marketing

Nina PIJADE

Direktor za pravna pitanja i ljudske resurse

Zvezdana SARDŽOVSKA

Direktor za farmaciju i nabavke

Vukota Cukic

Direktor za informatičku tehnologiju

Marija Kapetanovska

Direktor za ljudske resurse