fbpx

Upravni odbor

Jordan KAMCEV

Predsednik Odbora direktora

Mehmet Ali AYDINLAR

Zamenik predsednika Odbora direktora

Predsednik odbora direktora ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Antoniјe Marinoski

Član Odbora direktora

Tahsin ĐUNEJ

Član Odbora direktora

Glavni izvršni direktor ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Menadžment

Gün Günsoy

Glavni izvršni direktor

Elif AKAN

Direktor bolnice

Elena SMILEVSKA

Finansijski direktor

Prof. d-r Vladimir DIMOV

Medicinski direktor

Biljana DILEVSKA

Glavna sestra

Valentina DIMOVSKA

Direktor za tehničku logistiku

Aleksandra DESPOTOVSKA

Direktor za usluge pacijenata

Nina PIJADE

Direktor za pravna pitanja i ljudske resurse

Zvezdana SARDŽOVSKA

Direktor za farmaciju i nabavke

Vlatko KUZMANOV

Direktor za informatičku tehnologiju

Marija Kapetanovska

Direktor za ljudske resurse