fbpx

Upravni odbor

Jordan KAMCEV

Predsednik Odbora direktora

Glavni izvršni direktor

Mehmet Ali AYDINLAR

Zamenik predsednika Odbora direktora

Predsednik odbora direktora ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

D-r Jana MARIN

Član Odbora direktora

Tahsin ĐUNEJ

Član Odbora direktora

Menadžment

Elif AKAN

Pomoćnik direktor

Elena SMILEVSKA

Finansijski direktor

Prof. d-r Ljupčo LEKOVSKI

Medicinski direktor

Biljana DILEVSKA

Glavna sestra

Valentina DIMOVSKA

Direktor za tehničku logistiku

Aleksandra DESPOTOVSKA

Direktor za usluge pacijenata

Nina PIJADE

Direktor za pravna pitanja i ljudske resurse

Zvezdana SARDŽOVSKA

Direktor za farmaciju i nabavke

Vlatko KUZMANOV

Direktor za informatičku tehnologiju

Slobodanka ALEKSOVSKA

Direktor za ljudske resurse