fbpx

Medicinske tehnologije

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ u kontinuitetu ulaže u obezbeđivanje novih i savremenih medicinskih tehnologija. Sva odeljenja u bolnici su opremljena visoko sofisticiranom medicinskom opremom koja je zadnja reč tehnologije.

TRILOGY – IGRT, IMRT и SRT/SRS

TRILOGY je linearni akcelerator koji koristi tri metode radioterapije (IGRT, IMRT i SRT/SRC). Moć TRILOGY je u tome što ima više važnih prednosti u tretmanu pacijenata. IGRT (radioterapija vođena slikama) kombinuje nove tehnologije čime se omogućuje određivanje lokacije tumora u toku tretmana. IMRT – radioterapija sa moduliranim intenzitetom, postiže visoke doze zračne terapije i maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva. Tehnologija SRT/SRC omogućuje radioterapiju i radiohirurgiju. Pomoću ove tri tehnologije koje su deo TRILOGY dobija se efikasna zračna terapija tumora manjih dimenzija. Zahvaljujući svojstvima TRILOGY, specijalisti mogu izvršiti intervenciju u kraćem vremenskom roku i na uspešniji način.

ANGIOGRAFI

Kardiovaskularni centar je opremljen sa 2 digitalna angiografa, sa delom za anesteziološku podršku. Angiografi imaju mogućnost za povećan kvalitet slike, imaju moćnu cev i generator, kao i bolji spektar filtriranja. Jasna slika omogućuje precizno snimanje i najmanjih krvnih sudova. Sa njima se, pored svih vrsti dijagnostičkih i interventnih vaskularnih procedura, izvode i intenzivne gastroenterohepatološke, pulmološke i neurolške intervencije.

PET/CT

PET/CT je jedna od najefikasnijih metoda za dijagnozu. Koristi se za dijagnozu raznih vrsti kancera, određivanje stadijuma bolesti, planiranje tretmana i praćenje efekta terapije. Pomoću PET/CT, tumori se identifikuju u ranoj fazi i može se utvrditi tačna lokacija tumora veličine i 5mm. PET/CT ima važnu ulogu i u kardiologiji, za dijagnostiku ishemične srčane bolesti, u neurologiji za epilepsije i demencije, kao i kod različitih bolesti uspaljenja.

Magnetna rezonanca (MRI 3 Tesla)

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put u zemlji dostupan u „Adžibadem Sistini“. Sa MRI 3 tesla vreme snimanja je smanjeno za 30% u poređenju sa MRI 1.5 Tesla. Istovremeno, duplo veća snaga magnetnog polja omogućuje precizan prikaz unutrašnjih struktura i organa, kao i detekciju promena koje su nevidljive sa MRI 1.5 Tesla. Povećani komfor pacijenta za vreme snimanja je omogućen širim cilindrom za 7 cm. Komfor je nadopunjen i širim stolom za snimanje koji podnosi veću težinu, do 250 kilograma. Sken celog tela (Total body MRI 3Т) se može uraditi jedino apratom za magnetnu rezonancu koji poseduje moć od 3 Tesla.

Magnetna rezonanca (MRI 1,5 Tesla)

Aparat za magnetnu rezonancu predstavlja jedno od novijih tehničko-tehnoloških dostignuća u savremenoj medicini i koristi se u dijagnozi velikog broja promena u ljudskom telu, na sistemima i organima (glava, vrat, kičma i kičmeni mozak, pluća, abdomen, prikaz bilio-gušteračnog stabla). U našoj bolnici dostupna je MRI na organima i sistemima, funkcionalna MRI (difuzija, perfuzija), srčanih mišića sa perfuzijom, krvnih sudova, MRI na fetusu, MRI na dojkama. U sklopu magnetne rezonance je i najsavremeniji aparat za anesteziju koji omogućava da se procedura snimanja izvede bezbedno kod najteže bolesnih pacijenata, kao i kod pacijenata sa fobijom od snimanja.

CT 128 SLICE

Kompjuterska tomografija svih organa i sistema, omogućuje virtuelnu bronhoskopiju i kolonoskopiju, snimanje perifernih, vratnih i srčanih arterija, perfuziona isleđivanja, interventne procedure (biopsije, drenaže). Ugrađivanjem sofisticirane opreme, omogućuje se manja doza zračenja i do 40%. Softverske mogućnosti aparata omogućuju obradu velikog broja dijagnostičkih procedura u kratkom vremenskom periodu.

BIODEX SYSTEM 4

Najsofisticiraniji i najsavremeniji dinamometar, koji obezbeđuje procenu i rehabilitaciju mišićno-skeletnog sistema. Pomoću njega se mogu dobiti precizne informacije o stanju mišićne snage i obima kretanja pojedinih delova ekstremiteta. Biodex system 4 predstavlja sistem pomoću kojeg se na brzi i tačan način može odrediti fizička neusaglašenost i funkcionalna limitiranost pojedinih delova tela, pri čemu se dobija numerički i grafički zapis podataka koji nam daje informacije potrebne za dalji tretman i mogućnost za kompletnu rehabilitaiju.

DIGITALNI MAMOGRAF

Digitalna mamografija koristi kompjutersku sliku dojki, koja se dobija digitalnim detektorom. Omogućuje veću rezoluciju i veću manipulaciju slikama čime se određena mesta mogu povećati, za bolju analizu. Pregled traje 5 minuta.

MOLE MAX HD

Mole Max HD dermatoskop je najsavremenija verzija u svetu i jedini u zemlji, koji omugućuje brz i tačan bodi sken maping sa full HD rezolucijom. Ima mogućnost da izmeri veličinu mladeža, da ih analizira, da mapira i locira promene, a snimci se digitalno arhiviraju, što je od velike važnosti za praćenje mladeža. Kod sledećeg snimanja radi se digitalno poređenje sa aktuelnim stanjem mladeža. Otkrivanje ovih malih promena omogućuje da se otkriju prvi znaci karcinoma na koži. Jedino pomoću Mole Max HD postoji mogućnost da se sa jednim snimanjem analiziraju svi mladeži na koži.

EXTRACORPOREAL LITHOTRIPTER

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ raspolaže sa najnovijom generacijom elektro-hidrauličnog litotriptera renoimranog proizvođača, francuske kompanije EDAP TMS. Ovaj litotripter ima najbolje rezultate u odnosu na defragmentaciju i eliminaciju kamena koji se postižu pomoću elektro-hidraulične metode. Prednost ove metode je to što je reč o ambulantskoj proceduri i nije potrebna hospitalizacija, a pacijent može napustiti bolnicu jedan sat nakon tretmana. Pored toga ima i druge prednosti koje omogućuju kontrolu lomljenja, te se isto može izvesti na dva načina – sa rendgen zracima i uz ultrazvučnu kontrolu. Takođe nema potrebe za EKG kontrolu, za razliku od drugih aparata za ovu namenu, i mogu se tretirati i pacijenti sa ugrađenim pace maker-om (pejsmejker), pod elektrofiziološkom kontrolom kardiologa. Stopa uspešnosti ovog aparata je 90% kod kamenčića od 1,5cm i 75% kod kamenčića većih od 1,5cm. Jačinu energije dozira operator.

DEXA SCAN DUAL ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY

Ovaj sofisticirani aprat omogućuje tačnost i preciznost u merenju koštane gustine kod pacijenata sa osteoporozom. Pored mogućnosti postavljanja rane dijagnoze za osteoporozu, pomoću ovog aparata se prati i efekat tretmana. Snimanje je bezbolno i za vremenski period od 10-20 minuta dobija se kompletna slika gustine kostiju u celom telu.

SPECT GAMA KAMERA

Kabinet za nuklearnu medicinu raspolaže sa kompaktnom višenamenskom SPECT kamerom sa dva detektora koji omogućuju sprovođenje široke palete nuklearno medicinskih dijagnostičkih isleđivanja. Senzitivnost gama kamere, kao i protokoli za post procesiranje daju dijagnostički kvalitet dobijenih slika po ceni reducirane doze radioaktivnosti kod pacijenta. Gama kamera je integrirana u sistemu komunikacije između modaliteta i arhiviranja podataka, čime je dobijena opcija za hibridnu SPECT/CT, SPECT/MRI fuziju slika.