fbpx

Kvalitet

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ u dve poslednje godine radi na implementaciji najviših standarda u zdravstvu – JCI. Do kraja godine dobijamo akreditaciju, čime ćemo dobiti i oficijalan, svetski priznati pečat kao potvrdu za naš uspešan i kvalitetan rad. Time će „Adžibadem Sistina“ dobiti i javno priznanje za dostignuća i napore koje ulaže u kvalitetne zdravstvene usluge. Dobijanjem ove akreditacije, „Adžibadem Sistina“ će postati prva bolnica u Makedoniji i regionu koja će biti akreditovana prema najvišim, svetski priznatim bolničkim kriterijumima JCI standarda.

Šta je JCI akreditacija?

Međunarodna Komisija za Akreditaciju Joint Commission International (JCI) je osnovana 1994 godine, a do sada je u više od 500 bolnica poboljšala kvalitet, bezbednost i efikasnost zdrvstvenih usluga koje se pružaju pacijentima. Sedište ove neprofitne organizacije je u SAD, a prisutna je u više od 90 zemalja, u Evropi, na Srednjem Istoku i u Singapuru. Radi sa međunarodnim zdravstvenim organizacijama i vladama i zalaže se za promociju rigoroznih standarda zaštite, koji su promovisani od strane Svetske zdravstvene organizacije. Ova komisija pomaže bolnicama da postignu vrhunske performanse u kvalitetu zdravstvene zaštite kroz akreditaciju, edukaciju i tehničku pomoć. Za pacijente JCI standardi znače bezbednije bolnice, budući da su oni uključeni u odlukama oko brige, imaju veću transparentnost u odlučivanju, bolje su informisani o pozitivnim i negativnim stranama.

https:https://www.youtube.com/watch?v=TK-V8h8GlW0

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ dobila je Sertifikat za akreditaciju od strane državne Agencije za kvalitet i akreditaciju zdravstvenih ustanova. Time je „Adžibadem Sistina“ postala prva privatna zdravstvena ustanova u Makedoniji koja je dobila ovaj prestižni sertifikat, koji garantuje kvalitet i bezbednu uslugu pacijenata.

Visoka stručnost i profesionalnost, obezbeđivanje tačnih rezultata i implementacija savremenih protokola u radu Dijagnostičkih laboratorija, rezultirali su održavanjem akreditacije prema standardu MKC EN ISO 15189:2013.

Redovni godišnji stručni nadzor Dijagnostičkih laboratorija za održavanje akreditacije, u suglasnosti sa standardom za medicinske laboratorije MKC EN ISO 15189:2013, prošao je uspešno, bez ijedne identifikovane nesaobraznosti. Na osnovu toga, stručni tim za ocenjivanje predložio je produžavanje akreditacije za Dijagnostičke laboratorije.

Standard MKC EN ISO 15189:2013 je garancija kontinuiteta u kontroli kvaliteta medicinskih laboratorija. Akreditacija je dokaz da su rezultati i nalazi koje izdaju naše laboratorije urađeni prema međunarodno priznatim standardima i ispunjavaju najviše kriterijume za kvalitet. Sa implementacijom ovog standarda, rezultati i nalazi Dijagnostičkih laboratorija su priznati, kao u našoj zemlji, tako i u svakoj državi u svetu.

Dijagnostičke laboratorije u sklopu Kliničke bolnice „Adžibadem Sistina“ su prve i jedine u zemlji sa istovremeno akreditovanim histopatološkim, mikrobiološkim i biohemijskim metodima.