fbpx

Evakuacijska vežba u kliičkoj bolnici „Adžibadem Sistina“

27.06.2018

Simulacijska vežba za Zbrinjavanje i evakuaciju bolesnih, povređenih, posetioca i personala na bezbedno mesto, pružanje prve medicinske pomoći, vatrogasna zaštita i spravljanje sa elementarnim nepogodama, juče je bila održana u Kliničkoj bolnici Adžibadem Sistina. Velika pokazna vežba je održana u saradnji i uz učešće Direkcije za zaštitu i spašavanje – kao članice Inicijative za spremnost i prevenciju kod katastrofa za Jugoistočnu Evropu (DPPI SEE), sa vatrogasnom brigadom grada Skoplja i timovima Crvenog krsta grada Skoplja.

Za vreme pokaznih vežbi, koje su bile sačinjene od teoretskog i praktičnog dela, učesnici i zaposleni u Kliničkoj bolnici Adžibadem Sistina su se upoznali sa planom za evakuaciju u slučaju elementarne nepogode, preventivnim aktivnostima za zaštitu objekta od požara, prvom zaštitom od požara, kao i sa praktičnom primenom vatrogasne opreme. Bezbednost i zaštita personala i pacijenata je jedan od glavnih prioriteta Adžibadem Sistine, navode u Kliničkoj bolnici.

„Cilj sprovođenja akcije je da budemo sigurni da je personal u bolnici pripremljen i da može da odgovori za vreme kriznih stanja bilo koje vrste. Pomoću ove akcije danas, videli smo da je personal obučen na taj način da bude podrška odgovornim timovima (policiji, vatrogasnoj zaštiti i drugih), da može preuzeti neophodne mere za evakuaciju pacijenata i njihovih porodica kao i za njihov premeštaj na bezbednu lokaciju. Kružni tok kretanja kroz bolnički prostor omogućava jednostavan pristup do svake tačke u bolnici što je od velike koristi, posebno u vreme kriznih stanja. Prostor u Bolnici je precizno obeležan i omogućava nesmetano kretanje do odgovarajuće lokacije” – izjavio je Marjančo Janevski, komandir Jedinice za zaštitu i spašavanje u Kliničkoj bolnici Adžibadem Sistina.

Aktivnosti koje se preduzimaju prvenstveno imaju preventivno – edukativni karakter za zaštitu. Ovakve i slične vežbe u opredeljenim vremenskim periodima su deo prakse Adžibadem Sistine da uvek spremno odgovori u slučaju elementarnih nepogoda i nepogoda druge vrste.