fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Zlatana Petkovska

Specijalista za internu medicinu

2013
Specijalizacija interne medicine – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2006
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2014 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Check up

2013
PZU „Vasileva Kardio“
Specijalista internista

2007 – 2013
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za kardiologiju, doktor za opštu medicinu, volonter

Kardiološko udruženje Makedonije
Evropsko kardiološko udruženje

2008 – Priština, Kosovo – Internacionalni i nacionalni kongres – Ehoterapija tahiaritmija (koautor)

2010 – Makedonski kardiološki kongres, Skoplje – EKG promene kod pacijenata sa pulmonalnom tromboembolijom – prikaz slučaja (koautor)