fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Žarko Hristovski

Specijalista interventni kardiolog

2004
Subspecijalista za kardiologiju – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2001
Interventna kardiologija
Bergamo, Italija

1996
Specijalista za internu medicinu
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1989
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za kardiologiju

2008 – 2009
Zavod za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti – Ohrid
Rukovodilac odeljenja za invanzivnu kardiologiju

1990 – 2008
Univerzitetski Klinički centar – Skoplje
Klinika za kardiologiju, jedinica za intenzivnu koronarnu negu i odeljenje za interventnu kardiologiju