fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Vladimir Avramovski

Specijalista za digestivnu hirurgiju

2000
Specijalizacija iz hirurgije
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2009
Hepatobiliopankreatična hirurgija i transplantacija jetre – Prof. J.F. Gigot i Prof. Jan Lerut
Katolički univerzitet Luven, Univerzitetska klinika Sen – Luk, Brisel
2000
Hirurgija na jetri, transplantacija jetre
Univerzitet u Bolonji, St. Orsola Ospedele –Prof. Alighieri Mazzioti
1994
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za digestivnu hirurgiju, hirurg
1996 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za digestivnu hirurgiju, hirurg
1994 – 1996
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za digestivnu hirurgiju, volonter

ESOT (European Society for Organ Transplantation)
Sertifikati
ESOT Student Travel Grants 2008 za kontinuirani doprinos zajednici za organsku transplantaciju