fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Violeta Dirjanska-Filipče

Specijalista za medicinsku biohemiju, Koordinator za biohemijsku, transfuziološku, mikrobiološku i citogenetsku laboratoriju

1985
Specijalista za medicinsku biohemiju, Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1979
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2015 – danas
Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“
2007 – 2015
JZU Institut za Kliničku biohemiju
1986- 2007
OOZT Klinika za hirurške bolesti
specijalista za biohemiju, Rukovodilac odeljenja
1982-1985
Vojna bolnica, Skoplje, specijalizant
1981
OOZT Instituti pri Medicinskom fakultetu

Član Udruženja lekara specijalista za medicinsku biohemiju
Član UO Udruženja lekara specijalista za medicinsku biohemiju