fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Doc. D-r Vanja Filipovski

Specijalista za patologiju

2007
Specijalista za patologiju
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2000
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2011 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odelenje za dijagnostičke laboratorije
2002 – 2011
Medicinski fakultet – Skoplje
Institut za patologiju