fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Toni Josifovski

Specijalista za opštu i digestivnu hirurgiju

2013
Proktologija Gemilli Hospital, Rome

2011
Koloproktološka hirurgija – Klinički centar Ljubljana, Slovenija

2011
Edukacija iz laparoskopske hirurgije – Sinsinati, SAD

2010
Subspecijalista za digestivnu hirurgiju – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2008
Hepatopankreatično – bilarna hirurgija – Klinički centae Ljubljana, Slovenija

2002
Magistar iz oblasti kolorektalne hirurgije – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1993
Specijalista za hirurgiju – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1985
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 –danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina, odeljenje za digestivnu hirurgiju

1988 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje, Odeljenje za digestivnu hirurgiju