fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Tanja Jovanova

Pedijatar pulmoalergolog

2002
Specijalista za pedijatriju – Medicinski fakultet – Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1993
Medicinski fakultet – Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za pedijatriju

2011
Edukativna pedijatriska bolnica – D-r Sami Uluz, Ankara, R. Turska

2008
Edukacija iz oblasti pulmoalergologije
Institut za belodrobna zaboljenja – Kozle, Skoplje, R. Makedonija

Makedonsko respiratorno udruženje