fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Snezhana Meshkoska Bongard

Kardiolog

2009
Specijalista za kardiologiju, FMX – evropski kardiolog
Univerzitetska bolnica u Ženevi, Švajcarska
2004
Subspecijalista iz kardiologije
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
2002
Doktorska disertacija „Procena ektrakranialne karotidne cirkulacije kod pacijenata sa koronarnom arterijskom bolešću“ – Medicinski fakultet u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1994
Specijalista za internu medicinu – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1993
Teza za doktorat – „Duboka venska tromboza posle operacije kuka“ – Univerzitetska bolnica u Ženevi, Švajcarska
1985
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za kardiologiju i kardiohirurgiju
2006-2009
Univerzitetska bolnica u Ženevi
Odeljenje za kardiologiju
2004-2006
Poliklinika (Permanence de Chantepoulet)
Internista kardiolog
1986-2004
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za kardiologiju

Engleski,

Francuski