fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Snežana Timčeva – Cvetkovska

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

2005
Nove tehnike i tehnologije u tretmanu cervikalne patologije
Maribor, R. Slovenija

2002
Cervikalna patologija
Ljubljana, R. Slovenija

1999
Kurs za cervikalnu patologiju i kolposkopiju
Sofija, R. Bugarska

1996
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1988
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 –danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo, specijalista za ginekologiju i akušerstvo

2001 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologju i akušerstvo “Mala Bogorodica” – Skoplje
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

1996 – 2001
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo – Čair, Skoplje Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

1990 – 1991
IRE IRM Zdravstvena stanica – Skoplje
Lekar opšte prakse