fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

M-r D-r Snežana Adamoska – Klisaroska

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

2011
Magistar iz zdravstvenog menadžmenta
Evropski Univerzitet Skoplje

2007
Stručni prestoj iz oblasti endoskopije u reproduktivnoj medicini u Salzburgu, Austrija

2004
Škola za reproduktivnu medicinu
Univerzitet Kornvel, Austrija

1998
Stručni prestoj za asistiranu reprodukciju
Dizeldorf, Nemačka

1996
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo,
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1986
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ginelkologiju i akušerstvo

2004 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologju i akušerstvo “Mala Bogorodica” – Skoplje
Odeljenje za asistiranu reprodukciju

1996 – 2004
Opšta bolica – Prilep
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo, rukovodilac

Evropska asocijacija za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHERE)
Mediteranska asocijacija za humanu reprodukciju