fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Slobodan Lazarevski

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

2001
Asistirana reprodukcija
Sofija, Ljubljana

1994
Subspecijalista za bračnu neplodnost
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R, Makedonija

1992
Medicinski fakultet – Skoplje, asistent za ginekologiju i akušerstvo
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R, Makedonija

1992
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R, Makedonija

1984
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R, Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljene za ginekologiju i akušerstvo

2001 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo – „Mala Bogorodica – Sistina“
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo, osnivač odeljenja – 2001

1995 – 2000
Privatna ordinacija za ginekologiju i akušerstvo
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo

1985
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Ginekološko akušerska klinika

ESHRE – (Evropska asocijacija za asistiranu reprodukciju i endokrinologiju)
ASRM – (Američko udruženje za asistiranu reprodukciju)
Predstavnik R. Makedonije u Konzorcijumu ESHRE za IVF monitoring