fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Slobodan Drakulevski

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

1993
Medicinski fakultet – asistent – Katedra za ginekologiju i akušerstvo
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1992
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1984
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 –danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ginelkologiju i akušerstvo

2001 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologju i akušerstvo “Mala Bogorodica” – Skoplje
Predsednik Upravnog Odbora

1992 – 2001
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, odeljenje za visoko-rizičnu bremenost

1985 – 1992
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet – Skoplje, doktor opšte medicine