fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Pande Čukalevski

Specijalista anesteziolog reanimatolog

2006
Specijalista za anesteziju i reanimaciju – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1997
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za anesteziju

2001 – 2010
Bolnica Sv. Naum Ohridski, Skoplje
Klinika za hirurške bolesti

ZARIL (udruženje lekara za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje Makedonije)