fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Olivera Lekovska

Pedijatar, neurolog

2009
Hirurgija kod epilepsija, prof. Arzimanoglu, IDEE – Lion, Francuska

2007
Pedijatrijska epileptologija, prof. Avancini, ISNS – Italija

2006
Neonatalna i razvojna neurologija, Weckenbach Institut
Groningen, Holandija

2005
Edukacija iz oblasti EEG/Polisomnografija, prof. Martinović
Beograd, Srbija

2003/2004
Epileptologija sa kliničkom nevrofiziologijom,
Prof. Jovć, Prof. Rašić
Beograd, Srbija

2002
Edukacija iz oblasti neurometabolizma, prof. B. Plečko
LKH, Grac, Austrija

1998
Specijalista za pedijatriju, Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1988/1989
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2015 – danas
Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“
Odeljenje za pedijatriju

1998 -2015
Klinika za dečje bolesti – Skoplje,
Odeljenje za neurologiju (šef odseka za epileptične encefalopatije)

1991-1998
Klinika za dečje bolesti – Skoplje

1989 – 1991
Klinika za dečje bolesti – Skoplje
Odeljenje za Hemato-onkologiju, mladi istraživač, naučni projekat „Imunološki aspekti malignih hemopatija“

EPNS European Pediatric Neurology Society
ICNA International Child Neurology Association
ILAE International League Against Epilepsy
IFCN International federation for Clinical Neurophysiology
EFNS European Federation of Neurological Societies
Udruženje pedijatra Makedonije
Udruženje neurologa Makedonije

Engleski
Italijanski
Nemački
Francuski