fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Oliver Jovkovski

Specijalista za pulmoalergologiju

2009
Medicinski fakultet – Katedra za internu medicinu
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija, asistent

1999
Medicinski fakultet – Katedra za internu medicinu
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija, mlađi asistent

1997
Medicinski fakultet – Katedra za internu medicinu
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2011 – danas
Klinička bonica Adžibadem Sistina
Odeljenje za pulmologiju i alergologiju

2009 -2011
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za pulmologiju i alergologiju – Odeljenje za bronhoskopiju – šef odeljenja

1997 – 2011
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za pulmologiju i alergologiju – Odeljenje za invazivnu dijagnostiku