fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Nikola Šikov

Specijalista anesteziolog reanimatolog

2005
Specijalista za anesteziologiju i reanimaciju – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1997
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za anesteziju i intenzivno lečenje

2007 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo – „Mala Bogorodica“ – Skoplje

2005 – 2007
Univerzitetski klinički centar – Skoplje, R. Makedonija
Klinika za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje – Skoplje

2001 – 2005
Univerzitetski klinički centar – Skoplje, R. Makedonija
Klinika za ginekologiju i akušerstvo – Skoplje

ZLARIL – Udruženje lekara za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje Makedonije