fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Sci. Med. Nikola Badžakov

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

2000
Docent za ginekologiju i akušerstvo
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1999
Doktorat “Introitalna ehosonogrfija u dijagnostici urinarne stres inkontinencije kod žena”
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1989
Specijalizacija za ginekologiju i akušerstvo
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1982-1984
Medicinski fakultet – Skoplje
Poslediplomske studije

1981
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2005
Frauenklinik im Weimar, Germany, kod Prof. Hoeckel i Prof. Schneider, Radikalna abdominalna histerektomija i laparaskopska radikalna histerktomija kod Cervikalnih Karcinoma

2005
Aristothelis University Thessaloniki, Greece, Prof. Farr Nezhat, robotska radikalna histerektomija kod Cervikalnih Karcinoma.

1998
Copenhagen, Denmark, Clinic of Ob/Gyn and urology kod Prof. Mouritsen
laparoskopska colposuspension

1998
Frauenklinik im Klinikum, Schwerin, Germany, Prof. Petri, Minimalno invazivna hirurgija u uroginekologiji (TVT, TOT, sacrospinous suspension – vault prolaps vagine),

1996
University clinical center, department of gynecology, Leiden Holland, Prof. Trimbos “Nerve spearing” Radikalna abdominalna hirurgija kod Cervikalnih Karcinoma

1994
University clinical center, Maastricht, Holland, – Prof. Jangnekt,
Ehosonografija u uroginekologiji i urološke derivacije kof težih intertitijalnih cistita

1993
Grouppe hopitalier “Pittie Salpetrierre”, Pariz, Francuska – Prof. Blondon Edukacija u abdominalnoj radikalnoj histerktomiji kod cervikalnih karcinoma, koloskopija, hirurgija na genitalnom prolapsu

1992
University clinic of OB/Gyn Oulu, Finland, Prof. Kauppila –Uvođenje ehosonografije u uroginekologiji. TVT, TOT, laparoskopska colposuspensiјa i laparoskopska histerektomija, Prof. Jouppila za interventnu sonografiju u perinatologiji
Visiting doctor – Aarhus, Geteborg, Varšava, Prag

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo

2001 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo “Mala Bogorodica” – Skoplje

1999-2001
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Načalnik odeljenja za ginekološku urologiju i tazovu statiku

1994-1999
Univerzitetski klinički centar – Skoplje Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Šef odeljenja za ginekološku urologiju i tazovu statiku

1990-1994
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Specijalista za ginekološku urologiju i tazovu statiku

1989-1990
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Specijalista u porođajnim halama

1985-1989
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Specijalizant

1983 – 1989
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Stažant

1995 i 1998 godine, deo edukativnog stručnog tima u dijagnostici i hirurgiji genitalnog prolapsa i urinarne strs inkontinencije kod žena, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet, Skoplje
Pozvani predavač u Ljubljani, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Prištini i na školi za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu – Ian Donald (Inter University School of Medical Ultrasound), Ohrid.
Nosilac naučno-istraživačkog projekta “Genitalni prolaps kod žena u Republici Makedoniji”, finansiranog od strane Ministarstva za nauku R. Makedonije.

Udruženje obstetičara i ginekolga Makedonije
Udruženje za uroginekologiju i rekonstruktivnu pelcičnu hirurgiju Makedonije
EUGA (Evropska asocijacija za uroginekologiju), representative for Macedonia,
IUGA (Internacionalna asocijacija za uroginekologiju),
ICS (Internacionalna asocijacija za kontinenciju),
MIPS (Mediteranska asocijacija za inkontinenciju i pelvičnu disfunkciju),
IGCS(Internacionalna asocijacija za ginekološki kancer),
ESGO (Evropska asocijacija za ginekološku onkologiju),
AAGL(Američka asocijacija ginekoloških laparoskopista),
ESGE (Evropska asocijacija za ginekološku endoskopiju),
MESGE ( Mediteranska asocijacija za ginekološku endoskopiju)