fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Neda Trajkovska

Traumatolog

2011
Specijalista za opštu hirurgiju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2008
Klinika za traumatologiju i ortopediju St. Georg, Leipzig, Germany

2004
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2011 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za traumatologiju, hirurg

2004-2011
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za traumatologiju

Macedonian Association of Orthopaedics and Traumatology (MAOT)
AO Trauma,
AO Spine,
Spine Experts Group (SEG)