fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Natalija Čakar Georgievska

Specijalista za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno lečenje

2005
Usavršavanje AKH Wien General Hospital
Beč, Austrija
2002
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
1996
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2014 – danas
Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“
Odeljenje za anesteziologiju i reanimaciju, D-r specijalista
2008 – 2014
PZU Remedika, Skoplje
D-r specijalista za aesteziologiju i reanimaciju
2002 – 2008
Klinika za hirurške bolesti – Sv. Naum Ohridski
D-r specijalista za anesteziologiju i reanimaciju
1998 – 2002
Klinika za hiruške bolesti – Sv. Naum Ohridski
Doktor na specijalizaciji
1997
Klinika za hiruške bolesti – Sv. Naum Ohridski
Doktor stažant

– Lekarska komora Makedonije
– Udruženje anesteziologa Makedonije – ZLARIL

– Engleski