fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r med. nauka Natalija Angelkova

Specijalsta iz oblasti pedijatrije - neurolog

2018 godina

Doktor medicinskih nauka u oblasti neuromišićnih bolesti

Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

2013 godina

Prestoj u Оspedale Pediatrico Bambino Gesù, Rim, Italija

Odeljenje za neuronauke i neurorehabilitaciju

2007 godina

Prestoj u Hacettepe University İhsan Doğramacı Children’s Hospital – Ankara

Odeljenje za dečju neurohirurgiju

2003 godina

Specijalista iz oblasti pedijatrije, Medicinski fakultet – Skoplje

Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

1993 godina

Zavšen Medicinski fakultet – Skoplje

Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

2008-2019

Medicinski fakutet u Skoplju, asistent na katedri za pedijatriju

Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

2019 – danas

Klinička bolnica “Adžibadem Sistina”

2003-2019

Univerzitetski klinički centar, Skoplje

Klinika za dečje bolesti, Odeljenje za dečju neurohirurgiju

specijalista pedijatar

1998-2003

Univerzitetski klinički centar, Skoplje

Klinika za dečje bolesti

specijalizacija iz oblasti pedijatrije

1995-1998

Univerzitetski klinički centar, Skoplje

Klinika za dečje bolesti

volonter

2008-2019

Medicinski fakultet – Skoplje, asistent na katedri za pedijatriju

Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” – Skoplje, Makedonija

Lekarska komora Makedonije

Makedonsko lekarsko društvo

Udruženje pedijatra Republike Makedonije

EPNS (EPNS European Pediatric Neurology Society)

TREAT-NMD Neuromuscular Network

Autor i koautor više od 70 publikacija