fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

M-r D-r Mitko Karađozov

Specijalista za torako-vaskularnu hirurgiju

2003
Magistar – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1997
Usavršavanje iz Vaskularne hirurgije
“Klinika im Park“ – Prof. Kugelmaer –Cirih, Švajcarska

1995
Usavršavanje iz kardio-vaskularne hirurgije
VMA – Prof. Jablanov – Beograd, Srbija

1992 – 1994
Kardio-vaskularna hirurgija
Klinika “Sv. Katarina” – Prof. A. Čirakov – Sofija, Bugarska

1988
Specijalista opšte hirurgije, Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1983
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 –danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za torako-vaskularnu hirurgiju

1984 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za torako-vaskularnu hirurgiju

Sertifikat za laserski tretman vena – D-r Šikovec
Sertifikat za plastičnu rekonstrukciju dojki – Univerzitetska klinika u Budimpešti
Sertifikat za kardiovaskularnu hirurgiju – prof. Čirakov

Evropska asocijacija za kardiovaskularnu hirurgiju
Udruženje makedonskih hirurga
Udruženje lekara Makedonije