fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Doc. D-r Mitko Ivanovski

Specijalista ginekolog-akušer

2014
Doktorira
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010
Doktorira – menadžment u zdrvastvu
Evropski Univerzitet – Skoplje, R. Makedonija

2010
Docent
Evropski Univerzitet – Skoplje, R. Makedonija

2001
Magistar medicinskih nauka – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1997 – 2001
Medicinski fakultet – Skoplje, asistent na predmetu Ginekologija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1998
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1991
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2012 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za asistiranu reprodukciju

2010-2012
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo Sv. Lazar
Medicinski direktor, specijalista za ginekologiju i akuešerstvo

2001 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo – „Mala Bogorodica“ – Skoplje

1996 – 2000
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušersto