fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Mirjana Petrovska

Specijalista anesteziolog

2007
Primarijus
Ministarstvo zdravlja – Republika Makedonija

1996
Specijalista za anesteziologiju sa reanimacijom – Medicinski fakultet, Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1986
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje

2009 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo „Mala Bogorodica“ – Skoplje
Odeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje

2007 – 2009
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Odeljenje za stomatologiju, anesteziolog

1991 – 2010
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Hirurške Klinike

1990 – 1991
Klinički centar Ljubljana – Slovenija
Odeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje

ZLARIL – udruženje kardiologa Makedonije
ESA – Evropsko udruženje anesteziologa