fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Milco Demerdziev

Specijalista neurolog

1993
Specijalista za neurologiju
Klinika za neurologiju, Medicinski fakultet, Skoplje, R. Makedonija

1986
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet “St. Kiril i Metodij”- Skopje, Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Specijalista neurolog

1995-2010
PZU – NEUROLAB, R. Makedonija
Specijalista neurolog

1993-1995
Medicinski fakulet – Skoplje, R. Makedonija, asistent za neurologiju
Univerzitet Sv. Kirili i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1988-1993
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Klinika za Neurologiju, specijalizant za neurologiju

2004
Koautor knjege „Epilepsije“
Epileptični sindromi i bolesti povezane sa epilepsijama
Milčo Demerdžiev i Radoslav Naumovski

2007
Koautor knjige „Elektrodijagnostika neuromišićnih bolesti“
Milčo Demerdžiev i Radoslav Naumovski