fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Mihajlo Popović

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

2010
Međunarodna škola za ultrazvuk
Beograd, R. Srbija

2005
Medicinski fakultet – Skoplje, asistent
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2001
Međunarodna škola za ginekološku endoskopiju
Klinički centar Ljubljana, Slovenija

1998
Specijalista za ginekologiju i akušerstvo – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1989
Medicinski fakultet – Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za asistiranu reprodukciju

2001 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo – „Mala Bogorodica“ – Skoplje
Odeljenje za asistiranu reprodukciju i invitro fertilizaciju

2005
Asistent na Medicinskom fakultetu
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1998 – 2001
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za ginekologiju i akušrstvo

Član je Američkog udruženja za humanu reprodukciju – 2001
Evropsko udruženje za humanu reprodukciju – 2002