fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Mihajlo Ivanovski

Specijalist za ortopedsku hirurgiju

2010
Specijalista za opštu hirurgiju
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija
Endoprotetika na kuku i kolenu
“Stolzalpe”, Austrija
“Southwestern Center for orthopedic Surgery, Sportstraumatology” – Študgart, Nemačka
Bolnica “Sv. Bambino” – Katanija, Sicilija, Italija
Univerzitetska bolnica – Valjadolid, Španija

2005
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ortopediju i traumatologiju

2006 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Gradska hirurška klinika – Skoplje, volonter – odeljenje za traumatologiju

Makedonsko udruženje ortopeda i traumatologa (MADOT)
AO fondacija
Medžunarodna Asocijacija Artroskopije
Hirurgija na kolenu i ortopedska sportska medicina (ISAKOS)
Evropska asocijacija za kolenu hirurgiju
Sportska traumatologija i artroskopija (ESSKA)