fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Marjan Dimitrovski

Specijalista interventni kardiolog

1998
Specijalista za internu medicinu – Medicinski fakultet, Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1991
Medicinski fakultet, Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za kardiologiju, Specijalista interventni kardiolog

1996 – 2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za kardiovaskularna oboljenja, Intenzivna nega

ESC –Evropska kardiološka asocijacija