fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Marina Temelkovska Stevanovska

Specijalista za anesteziologiju i reanimaciju

2015 god. – odbrana doktorske teze
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Skoplje
2011 god. – magistratura
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Skoplje
2003 god. – specijalistički ispit
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Skoplje
1995 god. – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Skoplje

1997-2001
KARIL volonter

1999-2003
KARIL specijalizant

2003-2011
KARIL specijalista anesteziolog

2011-2017
KARIL specijalista – rukovodilac odeljenja za traumatologiju

2017
Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“

Lekarska komora Makedonije
MSA – Makedonska asocijacija anesteziologa
MLD – Makedonsko lekarsko društvo
ESRA – Evropsko udruženje za lokalnu anesteziju
KMA – „Kuwait Medical Association“ (Medicinska Asocijacija Kuvajta)

23 autorske publikacije
17 koautorske publikacije

Engleski
Nemački