fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Marina Jurukovska

Kardiolog

2010
Privatna bolnica Tokuda – Sofija, R. Bugarija
Stručno usavršavanje u oblasti dopler sonografije na karotidnim i perifernim arterijama

2008
Doktorska disertacija „Evaluacija terapijskog potencijala statina kod dislipidemičnih pacijenata sa koronarnom arterijskom bolešću“ – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2001
Magistar medicinskih nauka – „Dislipidemije kao rizik faktor za nastanak koronarne arterijske bolesti, sa dopunskim osvrtom na ulogu lipoproteina (a)“ – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

1996
Klinika “Charite” Medical Faculty of Humbolt University -Berlin, R. Nemačka
Stručno usavršavanje u oblasti ehokardiografije

1995
Specijalista za internu medicinu, Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

1986
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2010- danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za kardiologju, kardiolog
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Odeljenje za preventivnu kardiologiju
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Odeljenje za srčane mane
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Intenzivna nega

1988-2010
Univerzitetski Klinički Centar – Skoplje
Klinika za Kardiologiju, odeljenje za preventivnu kardiologiju – šef odeljenja

Makedonsko udruženje za Kardiologiju
European Society of Cardiology (ESC),
Makedonsko ehokardiografsko udruženje (MECARD),
European Society of Echocardiography (EAE),
Makedonsko udruženje za hipertenziju
Makedonsko lekarsko udruženje

Autor i koautor više od 100 recenziranih naučnih radova, 9 objavljenih in extenso (u domaćim i stranim licenciranim časopisima)
Koautor praktikuma za Internu medicinu, na Medicinskom fakultetu u Skoplju – 2004