fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Marija Gašoska

Specijalista neurolog

2002 -2008
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” Skoplje

2011 – 2016
Specijalizacija iz oblasti neurologije
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” Skoplje

2016 – danas
Klinička bolnica “Adžibadem Sistina”
Odeljenje za neurologiju

2009 – 2015
PZU „D-r Marija“
Doktor opšte medicine

Lekarska komora R. Makedonije
Lekarska komora R. Slovenije
Neurološko društvo R. Makedonija

Engleski
Slovenački
Srpski / Hrvatski