fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Prof. D-r Mane Grličkov

Specijalista za reumatologiju

2003
Subspecijalizacija iz reumatologije – Medicinski fakultet Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1988
Doktorirao „Lupus“ – Medicinski fakultet Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1980
Specijalizacija interne medicine – Medicinski fakultet Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1974
Medicinski fakultet Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2014 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za reumatologiju

1975 – 2013
Univerzitetski klinički centar – Skoplje, R. Makedonija
Klinika za reumatologiju

– Udruženje lekara Makedonije
– EULAR – Evropska liga protiv Reumatizma