fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Makedonka Gavranlieva Nikolova

Specijalista otorinolaringolog

2010
Specijalizacija iz otoriolaringologije na Medicinskom fakultetu – Skoplje.
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2002
Diplomira na Medicinskom fakultetu – Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2017 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za otorinolaringologiju

2002 – 2016
Klinika za uvo, nos i grlo – Skoplje
Univerzitetska Klinika – Skoplje

2002
Medika Plus