fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Maja Stojčevska Čapova

Radiolog

2003
Specijalista za radiologiju
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1995
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za dijagnostičku i interventnu radiologiju

2009 – 2010
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo “Mala Bogorodica” – Skoplje
radiolog

2007 – 2009 Privatna bolnica Remedika
Odeljenje za radiologiju, radiolog

2006 – 2009
Medicinski fakultet – Skoplje, vanredni profesor
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1998 – 2007
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Institut za radiologiju – Skoplje, šef odeljenja za dijagnostiku kod žena, radiolog

1997 – Kolor dopler ultrazvuk, Simens Erlangen, Nemačka
2000 – Grac Tutorial – Grac, Austrija
2001 – EUSOBI, Beč, Austrija
2003 – EUSOBI, Beč, Austrija
2004 – ECR – Beč, Austrija
2005 – ЕSMRMB – Lucern, Švajcarska
2006 – ECR – Beč, Austrija
2007 – IBUS, Cirih, Švajcarska
2008 – ECR – Beč, Austrija
2008 – EUSOBI, Beč, Austrija
2008 – dijagnostika dojke, Njujork, SAD
2009 – Kurs za mamografiju, Tabar, Bolonja, Italija
2011 – ECR – Beč, Austrija
2012 – ECR – Beč, Austrija
2012 – Kurs za EUSOBIi MRI na dojci, Barselona, Španija
2013 – ECR – Beč, Austrija
2013 – EDBI – Evropska diploma za dijagnostiku na dojci

ESR
EUSOBI

Engleski,
Nemački
Francuski