fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Maja Kaličanin – Markovska

Specijalista za ortopedsku hirurgiju

2008
Medicinski fakultet – Skoplje, asistent za ortopediju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2002
Specijalista za ortopediju
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2002
Ultrasonografija na dečijim kukovima,
Klinika za ortopedske bolesti
Stolzalpe, Austrija – Prof. D-r Graf

1994
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za ortopediju i traumatologiju

1995 – 2010
Klinika za ortopedske bolesti – Skoplje
Univerzitetski Klinički centar – Skoplje

Sertifikat za ultrasonografiju dečijih kukova, Klinika za ortopedske bolesti u Stolzalpeu, Austrija, Prof. D-r R. Graf
Evropska diploma za dečiju ortopediju – 2013

MADOT, EFFORT, BUON, ISTMUS, MKD, LKM, Crveni Krst Makedonije