fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

Prof. D-r Ljupčo Lekovski

Hirurg – Urolog

2009
Profesor – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2006
Stručna edukacija za laparoskopsku hirurgiju
Univerzitetska klinika Elizabetiner Krankenhaus u Lincu, Austrija

2004
Docent – Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2002
Doktorira na Maedicinskom fakultetu u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1998-1999, 2004
Stručno usavršavanje o lečenju malignoma na urogenitalnom traktu i karcinom na prostati
“Allgemeines Krankenhaus “ u Beču–Prof. D-r M.Marberger

1993-1994
Stručno usavršavanje u svim oblastima konvencionalne i endoskopske urologije
SACOW, “Toronto Sick Kids Hospital“ – Kanada–Prof. D-r B.Churchill
“St.Lukes Roosvelt Memorial Hospital“ – Njujork, Prof. D-r D.Waughan

1990
Specijalizira na Medicinskom fakultetu – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1982
Dilpomira na Medicinskom fakultetu – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za urologiju

1984 -2010
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Klinika za urologiju – Skoplje