fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Ljuljzim Agai

Neurohirurg

2012
Usavršavanje iz neurohirurgije, Prof. Roman Bošnjak
Klinički centar Ljubljana, Slovenija

2011
Eksperimentalna neurohirurgija i neuroanatomija – Prof. Bart Nutin Luven, Belgija

2006
AKH
Beč, Austrija

2006
Usavršavanje iz neurohirurgije, Prof. Vinko Dolenc
Klinički centar Ljubljana, Slovenija

1996
Specijalista za neurohirurgiju
Medicinski fakultet – Skoplje
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1996
Usavršavanje iz neurohirurgije,
Bolnica Sv. Marien Lunen, Nemačka

1990 – 1994
Specijalizacija za neurohirurgiju
Klinička bolnica “Sestre Milosrdnice” Zagreb, Hrvatska

1987
Medicinski fakultet
Univerzitet Priština

2014 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za neurohirurgiju, specijalista za neurohirurgiju

2011 – 2014
O.B. Remedika – Skoplje
Odeljenje za neurohirurgiju, specijalista za neurohirurgiju

2000 – 2011
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Odeljenje za neurohirurgiju, specijalista za neurohirurgiju

1994 – 1996
Univerzitetski klinički centar – Skoplje
Odeljenje za neurohirurgiju, specijalizant

1990 – 1994
Klinička bolnica “Sestre Milosrdnice” Zagreb, Hrvatska
Odeljenje za neurohirurgiju, specijalizant

1989 – 1990
Klinički centar – Priština
Odeljenje za neurohirurgiju, specijalizant

1987 – 1989
Zdravstveni dom – Priština
Opšti lekar

Makedonski
Engleski
Nemački
Italijanski