fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Liljana Muratovska

Specijalista za nuklearnu medicinu

2013
Edukacija za kliničku primenu PET/KT
Acibadem Maslak Turska

2008
Usavršavanje u oblasti novih tehnologija u molekularnom snimanju i nuklearnoj medicini
Bolonja, Italija

2007
EANM usavršavanje u PET/KT u oblasti onkologije
Beč, Austrija

2004
Specijalista za nuklearnu medicinu
Medicinski fakultet u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2003
IAEA usavršavanje za proizvodnju i kontrolu radiofarmaceutskih preparata
Katolički Univerzitet – Rim, Italija, Odeljenje za nuklearnu medicinu

2003
Regionalni kurs za primenu radionukleidnih tehnika u nefro-urologiji (ESNM- Evropska škola za nuklearnu medicinu) Limasol, Kipar

1999
Regionalni kurs za primenu radionukleidnih tehnika u onkologiji (ESNM- Evropska škola za nuklearnu medicinu) Ljubljana, Slovenija

1994
Medicinski fakultet u Skoplju Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 –danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odelenje za nuklearnu medicinu, specijalista za nuklearnu medicinu

1997 – 2010
Institut za patofiziologiju i nuklearnu medicinu
Medicinski fakultet u Skoplju
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

Udruženje lekara Makedonije
Lekarska komora Makedonije
Udruženje za nuklearnu medicinu Makedonije
Makedonsko udruženje za fiziologiju i antropologiju
Evropsko i svetsko udruženje za nuklearnu medicinu

Ko-autor praktikuma vežbi za opštu i specijalnu patofiziologiju za studente opšte medicine, 2006.

Italijanski
Engleski