fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

D-r Leonardo Kamenjarski

Pedijatar

1991
Specijalista za pedijatriju – Medicinski fakultet – Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

1979
Medicinski fakultet – Skoplje, R. Makedonija
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, R. Makedonija

2010 – danas
Klinička bolnica Adžibadem Sistina
Odeljenje za pedijatriju

1981 – 2010
Dom zdravlja – Skoplje

УНИЦЕФ,
SZO