fbpx
Pretraživanje
DOKTOR

M-r D-r Kornelija Trajkova

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

2000
Medicinski fakultet Skoplje
Univerzitet “Sveti Kiril i Metodij” Skoplje

2007
Specijalni ispit u ginekologiji i porodilištu
Medicinski fakultet Skoplje
Univerzitet “Sveti Kiril i Metodij” Skoplje

2012
Magistar nauka u medicinskim naukama
Medicinski fakultet Skoplje
Univerzitet “Sveti Kiril i Metodij” Skoplje

2013 – u toku
Doktorske studije kliničke medicine, ginekologije i akušerstva
Medicinski fakultet Skoplje
Univerzitet “Sveti Kiril i Metodij” Skoplje

2015
Klinička bolnica “Acibadem Sistina”
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo

2008-2015
mlađi asistent / asistent na Medicinskom fakultetu u Skoplju
Univerzitet “Sveti Kiril i Metodij” Skoplje

2002-20015
PHI Univerzitetska klinika za ginekologiju i akušerstvo

2001-2002
Alkaloid AD Skopje

 • Član edukativnog odbora Udruženja za perinatalnu medicinu Jugoistočne Evrope (South-East Society of Perinatal Medicine-SEESPM).
 • Član Nacionalnog Komiteta za Bezbedno Materinstvo od formiranja 2012 god.
 • Član radne grupe za pripremu Nacionalne strategije za bezbedno materinstvo pri Ministarstvu za zdravstvo RM i UNICEF do 2012.
 • Član nacionalnog stručnog tima za usvajanje i adaptaciju Kliničkih uputstava iz oblasti perinatologije 2008 – 2010.
 • Član stručnog tima za nadzor ginekološko-akušerskih odeljenja i bolnica u RM, naznačenog od strane Minista za zdravstvo RM 2009 – 2010.
 • Član radne grupe za izradu – adaptaciju MZD Nacionalnih uputstava iz oblasti akušerstva i ginekologije u 2012.
 • Član radne grupe za pripremu materinske knjižice, pri Ministarstvu za zdravstvo RM u 2011.
 • Član naučnog odbora South-East European Congress of Perinatal
  Мedicine (SEECPM) i Kongresa Udruženja ginekologa i akušera RM u 2013.
 • Član Centra za karijeru Medicinskog fakulteta, UKIM iz 2014.
 • Član Lekarske Komore RM, MLD, nacionalnih i internacionalnih asocijacija iz oblasti akušerstva, ginekologije i perinatologije.
 • Akreditirani ispitivač Lekarske komore Makedonija za stručni ispit medicine za sticanje snovne licence.

Engleski – aktivan
Nemački – pasivni